HƯỚNG DẪN TẢI APP WIN55 ANDROID

Hướng dẫn tải app win55 android

Bước 1

Truy cập Chrome trên Android

Hướng dẫn tải app win55 android

Bước 2

Gõ “Win55.cloud”, bấm link đầu tiền

Hướng dẫn tải app win55 android

Bước 3

Nhấn “Mục Lục” như trên hình

Hướng dẫn tải app win55 android

Bước 4

Chọn “Thêm vào Màn hình Chính”

Hướng dẫn tải app win55 android

Bước 5

Bấm “Thêm” để cài đặt app Win55 Android

Hướng dẫn tải app win55 android

Bước 6

App Win55 Android sẽ được xuất hiện trên màn hình